ჰოლანდიის საელჩო - MATRA

ვებ - გვერდიwww.dutchembassy.ge

ელ. მისამართი: tbi-matra@minbuza.nl

კონტაქტი: +995 32 276 200

18 stycznia 2011

MATRA (KAP) – საელჩოს მცირე გრანტები; 

Matra Small Local Activities Programme (KPA) -  ჰოლანდიის არასამთავრობო ორგანიზაციების კომისია გაწონასწორებული განვითარებისათვის (www.ncdo.nl); 

Matra Projects Programme (MPP) – პროგრამა ფინანსდება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ (საჭიროა ჰოლანდიური პარტნიორი)

MATRA (KAP) – ვადები არ არის მითითებული