Fundacja Rozwoju Rejonu Tkibuli (TDDF)

strona: www.t-ddf.org
tel.: +995 90 80 26 80
email: tdf_georgia@yahoo.com

 
24 grudnia 2010

 

 
Fundacja Rozwoju Rejonu Tkibuli (TDDF) została założona w 2006r. przez czeską organizację People in Need. 
 
Organizacja realizuje projekty edukacyjne, kulturalne i humanitarne. Jej działania skupiają się na obszarze rejonu Tkibuli
Misją organizacji jest wsparcie rozwoju społeczności lokalnej m.in. poprzez poprawę socjalno - ekonomicznej sytuacji miejszkańców oraz zwiększenie ich udziału w procesie decyzyjnym. Działania organizacji obejmują także pracę z młodzieżą.
 
Realizowane projekty:
1. Monitoring grantów:
Przeprowadzanie monitoringu małych biznes grantów we współpracy z organizacją People in Need. Granty częścią projektu dot. gospodarczego rozwoju regionu
 
2. Rozwój aktywności młodzieży
Projekt skupiał się na zwiększeniu poziomu edukacji młodzieży rejonu Tkibuli.  Zorganizowano szereg szkoleń dla uczniów wybranych szkół w rejonie dot. pisania projektów, praw człowieka, aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności. Młodzież pisała i relizowała małe projekty na rzecz społeczności lokalnej oraz swoich szkół.
 
3. Aktywna młodzież w budowie społeczeństwa obywatelskiego
W ramach projektu przeprowadzono szereg treningów dla młodzieży poruszającyhc tematykę liderstwa. Młodzież, we współpracy z lokalnymi władzami, realizowała małe projekty.
 
4. Babski ogródek - sfery aktywności kobiet na obszarach wiesjkich.
W projekt zaangażowane były aktywne kobiety z różnych regionów Gruzji. W jego ramach odbyła się wizyta studyjna w Polsce. Drugim etapem projektu były staże w organizacjach pozarządowych oraz urzędach na terenie Dolnego Śląska. Celem projektu była wymiana doświadczeń  pomiędzy poslkimi i gruzińskimi liderkami z obszarów wiejskich.