Założenia projektu

Projekt  Babski ogródek kierowany jest do lokalnych liderek z obszarów wiejskich w Gruzji - z regionu Imereta (Tkibuli i Terjola), Guria oraz Kartlia Wewnętrzna. Złożyły się na niego następujące elementy: wizyta studyjna, staże, powstanie strony internetowej oraz konsultacje.

Piknik edukacyjny "Karp jest cool"

8 października odbył się w Rudzie Sułowskiej piknik edukacyjny współorganizowany przez Fundację Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy" oraz Fundację Dolina Baryczy. 

Wizyta studyjna na Dolnym Śląsku

Na Dolny Śląsk zaprosiliśmy grupę gruzińskich liderek, aktywnie działających w swoich społecznościach w trzech regionach Gruzji – Imeretii, Gurii i Kartli Wewnętrznej.

Przyłącz się do nas

 

Pomóż nam tworzyć bazę informacji, z której korzystać mogą organizację zarówno z Polski, jak i z Gruzji.

Kobiety ekologicznie w rejonach Tkibuli i Cziatura

W rejonach Tkibuli oraz Cziatura w regionie Imeretii rozpoczęła się realizacja projektu mającego na celu poprawę zarządzania zasobami naturalnymi na wybranych obszarach.

 

przyłącz się do nas