Kobiety ekologicznie w rejonach Tkibuli i Cziatura

W rejonach Tkibuli oraz Cziatura w regionie Imeretii rozpoczęła się realizacja projektu mającego na celu poprawę zarządzania zasobami naturalnymi na wybranych obszarach.

17 lutego 2011

W rejonach Tkibuli oraz Cziatura w regionie Imeretii rozpoczęła się realizacja projektu mającego na celu poprawę zarządzania zasobami naturalnymi na wybranych obszarach. Projekt kierowany do kobiet, żyjących w lokalnych społecznościach. Poprzez zwiększenie ich wiedzy oraz kompetencji dąży on do poprawy  uczestnictwa kobiet w podejmowaniu decyzji ważnych dla lokalnych społeczności i wpływających na środowisko naturalne.
Jest to część działań podejmowanych przez Kaukaską Sieć Ochrony Przyrody CENN w Gruzji, Armenii oraz Azerbejdżanie.

Pierwszy etap działań w  rozpoczął się w wioskach rejonu Tkibuli – Gelati i Motsameta. Utworzone zostaną rady składające się z 20 najaktywniejszych kobiet, które docelowo zajmować się będą kwestią ochrony zasobów naturalnych. Przeprowadzone zostaną także spotkania z mieszkańcami w formie Okrągłego Stołu.  Posłużą one do identyfikacji głównych problemów wybranych społeczności oraz określenia sposobów dalszych działań.

W ramach projektu przewidziane są także treningi dla członkiń rad oraz wizyty studyjne w Kachetii, a także w Armenii i Azerbejdżanie. Podczas wizyt odbędą się spotkania z podobnymi grupami aktywizacyjnymi działającymi w odwiedzanych regionach.

„Dla mnie, jako koordynatora jest to ciekawa forma interakcji z lokalną społecznością. Chciałabym podkreślić, że działania przewidziane w projekcie są nierozerwalnie związane z rozwojem turystyki w naszym regionie. Jeśli nie będziemy chronić przyrody, działania na rzecz rozwinięcia agroturystyki nie mają głębszego sensu”, podkreśla Maja Kezevadze, koordynator projektu w regionie Tkibuli.

W Gruzji projekt realizowany jest przez CENN – kaukaską sieć organizacji ochrony przyrody, przy finansowym wsparciu niemieckiej organizacji EED.
Maja Kezevadze jest stażystką projektu Babski Ogródek. Sfery działalności kobiet na obszarach wiejskich. Przez tydzień zgłębiała swoją wiedzę na temat rozwoju agroturystyki w Sudetach, pod okiem Barbary Głębockiej.