სტაჟიორები უკვე ჩამოვიდნენ

დაიწყო “ქალის ბაღის” მეორე ეტაპი. ქვემო სილეზიას ეწვიეს 6 აქტიური ლიდერი საქართველოდან.

30 listopada 2010

დაიწყო “ქალის ბაღის” მეორე ეტაპი. ქვემო სილეზიას ეწვიეს 6 აქტიური ლიდერი საქართველოდან.

ქალბატონები გაატერებენ 5 დრეს ამორჩეულ ინსტიტუციებში და არასამთვარობო ორგანიზაციებში ვოლოვში, შკლარსკა პორენბაში, სტარა კამენიცაში და ბაღიჩის ველზე. სტაჟიტების მიზანია ცოდნის გაღრმავება ასსეტ სფეროებში როგორ: რეკლამა აგროტურიზმის განვითარებსთვის, საგრანტო დახმარება ადგილიბრივი ინიციატივებისათვის, ახალგაზრდების და ბავშვების ეკოლოგიური განათლება.