Kobiety dla rozwoju regionu - Guria

Dyrektor: Ketevan Khidasheli

Email: kete63@gmail.com

Adres: Georgia, region Guria, rejon Ozurgeti, wieś Dvabzu index-3500

31 stycznia 2011

 

Organizacja powstała w ramach projektu relizowanego od 1 sierpnia 2008 przez Fundację TASO, którego celem było utworzenie centrów aktywności obywatelskiej w wybranych regionach Gruzji.
 
Celem projektu było: zwiększenie świadomości społeczności lokalnych, aktywizacja oraz edukacja obywatelska ze szczególnym naciskiem na działalność kobiet w sferze równości oraz walki z dyskryminacją. 
 
W ramach projektu powstało kobiece centrum w wiosce Dwabzy (Guria). W 2010r Centrum przekształcone zostało w organizację Kobiety dla Rozwoju Regionu, której celami są: 
 
 1. rozwój społeczeństwa obywatelskiego
 2. wpieranie równości płci
 3. promocja praw i wolności człowieka
 4. działania na rzecz pokoju
 5. walka z przemocą 
 6. zwiększenie aktywnego udziału kobiet w życiu społecznym
 7. ochrona środowiska naturalneg
 8. ochrona dziedzictwa kulturalnego
 9. zwiększenie dostępu ludności do informacji
 10. dobroczynność
Działalność organizacji to:
 1. Udział w konkursach grantowych oraz inicjacja programu grantowego dla lokalnej społeczności. 
 2. Organizacja konferencji, seminariów i dyskusji – prowadzenie klub dyskusyjnego
 3. Organizacja prezentacji 
 4. Działalność wydawnicza – gazeta dla dzieci „Cisartekla” oraz gazeta dla młodzieży „Soflis khma”.
 5. Działalność edukacyjna – prowadzenie kursów obsługi komputera
 6. Współpraca z samorządem lokalnym
 7. Działalność na rzecz zapobiegania przemocy w rodzinie wobec kobiet, dzieci oraz osób starszych 
 8. Prowadzenie małej biblioteki
 
Organizacja zarejestrowana została 20.12.2010.  Kod rejestracji to– 437058559
 
Numer konta:
GE45VT4300000000073608  GEL
GE45VT4300000000073608 USD
GE45VT4300000000073608  EUR