Piknik edukacyjny "Karp jest cool"

8 października odbył się w Rudzie Sułowskiej piknik edukacyjny współorganizowany przez Fundację Edukacji Ekologicznej "Dolina Baryczy" oraz Fundację Dolina Baryczy. 

20 grudnia 2010