Prezentacja projektu w Tirdznisi, Gori


10 stycznia 2011

Stażystka projektu, Mariam Buchukuri zaprezetnowała efekty swojej pracy w Polsce grupom aktywnych kobiet, z którymi pracuje na codzień w swojej rodzinnej wiosce Tirdzinisi, w rejonie Gori.

Szczególnym zainteresowaniem uczestniczek spoktania cieszyła się idea współpracy lokalnych samorządów z organizacjami pozarządowymi oraz możliwości działań służących wypełnienia czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.  Mariam spotkała się również z władzami lokalnymi oraz dyrekcją szkoły w Tirdzinisi. Przedmiotem dyskusji były możliwości wpółpracy.

Mariam Buchukuri współpracuje z organizacją TASO, koordynając program na rzecz aktywizacji i wzmocnienia gospodarczego kobiet w Tridzinisi. Od 29 listopada do 3 grudnia br odbywała staż w Centrum Informacji Turystczynej w Starej Kamienicy,  gdzie dzięki zaangażowaniu dyrektora CIT, Adama Spolnika, miała możliwość zapoznania się z realiami współpracy organizacji pozarządowych z samorządem, możliwościami pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność stowarzyszeń oraz zasad funkcjonowania placówek oświatowych w gminie wiejskiej. Miała możliwość uczestniczenia w zajęciach z młodzieżą prowadzonych w Centrum Informacji Turystycznej.

fot. Adam Spolnik

o stażu: Staż Miriam Buchukuri w Starej Kamienicy