Założenia projektu

Projekt  Babski ogródek kierowany jest do lokalnych liderek z obszarów wiejskich w Gruzji - z regionu Imereta (Tkibuli i Terjola), Guria oraz Kartlia Wewnętrzna. Złożyły się na niego następujące elementy: wizyta studyjna, staże, powstanie strony internetowej oraz konsultacje.

27 listopada 2010

Projekt  Babski ogródek kierowany jest do lokalnych liderek z obszarów wiejskich w Gruzji - z regionu Imereta (Tkibuli i Terjola), Guria oraz Kartlia Wewnętrzna.

Do jego celów należą przede wszystkim zwiększenie potencjału aktywnych kobiet oraz wypracowanie pomysłów na projekty przyczyniające się do aktywizacji społeczności lokalnych wybranych regionów.

Na projekt złożyły się takie elementy jak:
- wizyta studyjna na Dolnym Śląsku (Dolina Baryczy, Szklarska Poręba, Dolina Odry Środkowej), podczas której uczestniczki zapoznały się z inicjatywami na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i aktywizacji społeczności lokalnych realizowanymi przez aktywne liderki na Dolnym Śląsku.
Wśród najważniejszych tematów wizyty znalazły się:
    * agroturystyka oraz rozwój produktu lokalnego;
    * aktywizacja kobiet na obszarach wiejskich, podnoszenie kwalifikacji, integracja, aktywność kulturalna i społeczna na podstawie działalności małych stowarzyszeń I NGO;

Celem wizyty było również nawiązanie kontaktów i wymiana doświadczeń pomiędzy aktywnymi kobietami z Gruzji i z Polski. W ramach wizyty odbyły się wspólne warsztaty polsko – gruzińskie dotyczące roli liderki w społeczności lokalnej, warsztaty kuchni polskiej i gruzińskiej oraz wieczór gruziński.

- staże dla 6 wybranych liderek – najaktywniejsze uczestniczki wizyty studyjnej wzięły udział w stażach, które odbyły się w wybranych organizacjach na Dolnym Śląsku.

- powstanie strony Babski Ogródek – strona zawierająca informacje na temat projektu, inicjatyw kobiecych prowadzonych na Dolnym Śląsku i w wybranych regionach Gruzji, możliwych źródeł finansowania projektów. Strona ma posłużć również jako miejsce wymiany kontaktów oraz podstawowych informacji na temat dalszych planowanych działań.

- konsultacje - po ukończeniu wizyty uczestniczki miały możliwość korzystania z  konsultacji w Fundacji Rozwoju Regionu Tkibuli, w celu dopracowania draftów projektów przygotowanych podczas warsztatów w Polsce.
Po polskiej stronie współpracownicy FER zapewnią konsultację organizacjom i inicjatywom chętnym podjąć współpracę z Gruzją udzielając informacji o możliwych źródłach finansowania, służąc pomocą językową oraz merytoryczna.

Czas realizacji: 1 września - 15 grudnia 2010

Koordynator:
katarzynaz@eko.org.pl
tel. + 48 726 37 94 38