Naszym partnerem w Gruzji jest Fundacja Rozwoju Regionu Tkibuli (TDDF).

Przy przygotowywaniu programu wizyt i staży dla liderek z Gruzji współpracujemy zorganizacjami działającymi bezpośrednio w interesujących nas rejonach - Sudetach, Dolinie Odry Środkowej i Dolinie Baryczy.

13 stycznia 2011

 

Naszymi partnerami są: Fundacja Partnerstwo Doliny Odry, Fundacja Doliny Baryczy oraz Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej.
 
Szczególnie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowani byli w nasze działania, a w szczególności:
 
- naszym ekspertom
 
 • Agacie Chwiszczuk - Fundacja Partnerstwo Doliny Odry
 • Barbarze Głębockiej - Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej
 • Pawłowi Antoniewiczowi - Fundacja Doliny Baryczy
 
- trenerom
 
 • Marcie Kamińskiej - Fundacja Doliny Baryczy
 • Rafałowi Plezie - Fundacja Partnerstwo Doliny Odry
 
- opiekunom staży:
 
 • Agnieszce Czuryło - Fundacja EkoRozwoju
 • Adamowi Spolnikowi - Centrum Informacji Turystycznej w Starej Kamienicy
 • Barbarze Głębockiej - Sudeckie Towarzystwo Turystyki Wiejskiej
 • Justynie Tracichleb - Starostwo w Wołowie
 • Dorocie Tyszko - Chmielowiec - Fundacja EkoRozwoju
 • Ilonie Czarnuch - Centrum Edukacyjno - Turystyczno - Sportowe w Krośnicach
 • Zofii Pietrce - Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Ekologicznej „Dolina Baryczy”

oraz naszej tłumaczce Lali Tvalchrelidze.