Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gospodarczego i Kulturalnego "Jezierzyca"

Strona: www.jezierzyca.pl

Kontakt: Wanda Hańska Krzelów

Tel: +48 71 389 92 95 / +48 602 298 652

E-mail: jezierzyca.krzelow@vp.pl

27 grudnia 2010

Stowarzyszenie powstało w 2008r we wsi Krzelów.

Jego celem jest m.in:

  • integrowanie mieszkańców
  • ochrona dóbr kultury i tradycji
  • działalność edukacyjna i oświatowa
  • promocja wolontariatu oraz wszelkie działania na rzecz rozwoju społeczno -gospodarczego, kulturalnego,  sportowego i turystycznego sołectwa.

Stowarzyszenie organizuje zajęcia rekreacyjne i sportowe dla osób starszych, m.in. wyjazdy na basen.  Duże doświadczenie w organizacji aktywności wokół świetlicy wiejskiej przyciąga coraz to większa liczbę mieszkańców, którzy chcą razem pracować i bawić się w swojej miejscowości.